signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

Live2D桌面动画模型,在桌面显示

2021/4/26 16:36:56   来源:

(1)使用Ppet ,gitHub开源免费的:github地址:https://github.com/zenghongtu/PPet作者蓝奏云备份: https://www.lanzous.com/b044af9ib 密码:6g7n。使用live2dviewerex,stream上有的卖,功能更强大
在这里插入图片描述
(2)下载Live2D的模型
码云